Toz ve Granül Serpme Sistemi - Tip STA

Kombi kaplama makinesi, silindir ve hava bıçağı kaplama işleminde ağ biçimli malzemelerin kaplamaları için uygundur.

Web şeklindeki yüzeylerde veya plaka ürünlerinde toz halinde veya taneli dökme malzemeler yaymak için. Yayma malzemesi tahliye silindiri için özel olarak tasarlanmış, ağ üzerine yayılacak malzemeyi saçar. Uygulamaya bağlı olarak, yayma malzemesi salınımlı veya dönen bir fırça üzerine yayılır. Yayma malzemesi elle veya big-bag boşaltma istasyonu bulunan tam otomatik bir besleme vasıtasıyla beslenebilir.